Jerzy Połomski i Breakwater

Gdy przygotowywaliśmy do wydania zbiór radiowych nagrań zespołu Breakwater, z…