Adam Sławiński – Skok

GAD Records | GAD CD 151

PREMIERA: 29.01.2020

Wakacyjna przygoda, rabunek, piękna dziewczyna i moralne dylematy młodych ludzi. Wciąż aktualna fabuła filmu Kazimierza Kutza i… wciąż aktualna muzyka Adama Sławińskiego, będąca najpiękniejszym flirtem ze światem jazzu w jego całej karierze kompozytora muzyki ilustracyjnej.

Muzyka Adama Sławińskiego do „Skoku” to wakacyjna lekkość połączona z liryczną zadumą. Historia dwóch przyjaciół, którzy po oblanej maturze wyjeżdżają nad Bałtyk – szukać odpoczynku, pracy i sensu życia – stwarzała duże możliwości ilustracyjne. Sławiński sięgnął do swojej fascynacji muzyką jazzową, krzyżując niespiesznie płynące frazy trąbki czy saksofonu z subtelną sekcją smyczkową. Nie zabrakło także miejsca na urocze bossa novy ze śpiewnymi partiami fletu, a nawet na instrumentalną wersję rock and rollowej piosenki Sławińskiego z „Listów śpiewających”! „Skok” to robiące i dziś wrażenie doskonałe, psychologiczne kino z sensacyjną fabułą, napędzane przez doskonała obsadę aktorską – z Danielem Olbrychskim, Marianem Opanią i Małgorzatą Braunek na czele. Natomiast muzyka Adama Sławińskiego to prawdziwy klejnot, który ponad pół wieku później może wreszcie lśnić pełnym blaskiem.

„Skok” to kolejny owoc – po doskonale przyjętej płycie z muzyką z serialu „Czterej pancerni i pies” – długofalowej współpracy CeTA i GAD Records w zakresie ocalenia i publikacji bogatych zbiorów dźwiękowych. Kryje się wśród nich niepublikowana dotąd muzyka filmowa Andrzeja Korzyńskiego, Piotra Hertla, Włodzimierza Nahornego, Jerzego Derfla czy Wojciecha Kilara.

Partnerem wydawnictwa jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.


Summer holiday adventure, a robbery, a beautiful girl and moral predicaments of young people – that’s the plot of Kazimierz Kutz’s film which hasn’t lost any of its touch with reality, as the music by Adam Sławiński, for the rest. This soundtrack is one of the most beautiful cases of flirtation with the universe of jazz in the career of this composer.

Adam Sławiński’s music to “Skok” combines some summer-holiday lightness with lyrical musings. The film recounts the story of two friends who, after their failed maturity exam, decide to travel to the Baltic Sea in search for some rest, for a job and the meaning of life. This gave a lot of room for illustrative options, and Sławiński draws here from his fascination with jazz, crisscrossing lengthy, flowing phrases of trumpet or saxophone with subtle sounds of the string section. There is still room for lovely bossa nova with great flute parts and even for the instrumental version of the composer’s rock & roll song. “Skok” is a piece of psychological cinema with an action plot which impresses even today and is propelled into excellence by a stellar cast – with Daniel Olbrychski, Marian Opania and Małgorzata Braunek at the top of the list. Its soundtrack, composed by Sławiński, is a true jewel, which nearly fifty years later may finally shine in its full glow.

After a massively successful soundtrack for “Czterej pancerni i pies”, “Skok” is yet another fruit of a long-term partnership between CeTA and GAD Records set up to preserve and publish the wealth of former tape archives. You will find there lots of unreleased film music by Andrzej Korzyński, Piotr Hertel, Włodzimierz Nahorny, Jerzy Derfel and Wojciech Kilar.