Chorus & Disco Company – Dolina diamentów. Antologia 1978

GAD Records | GAD CD 087

PREMIERA: 18.01.2018

W 1978 roku Leszek Bogdanowicz (vel Bob Roy) zaprosił polskich słuchaczy do tańca. Dwa albumy projektu Chorus & Disco Company przyniosły interesującą muzykę rozrywkową, w której dyskotekowe rytmy łączyły się ze śpiewnymi tematami smyczków. I choć wówczas twórczość Bogdanowicza dyskotekowych parkietów nie podbiła, to utwór „Discoland” zaczął robić furorę. Tylko kilka dekad później. W Londynie.

„Dolina diamentów. Antologia 1978” zbiera wszystkie zachowane nagrania projektu Chorus & Disco Company, czyli kompletny materiał z płyt „Światła dyskoteki” i „Discoland”. Taneczna sekcja rytmiczna, rzewne smyczki i używane zdawkowo (ale za to kreatywnie) syntezatory nadają całości wyjątkowy charakter. „Boogie Moogie”, „Bongo Boy” czy „Alfred wśród ptaków” do dziś robią duże wrażenie, a solowe partie Henryka Miśkiewicza, Zygmunta Zgrai czy Pawła Perlińskiego doskonale ubarwiają poszczególne utwory. I choć w twórczości Chorus & Disco Company pobrzmiewają dalekie echa tuzów ery disco, to charakterystycznego brzmienia projektu Leszka Bogdanowicza i Andrzeja Januszko nie sposób pomylić z niczym innym. Te nagrania żyją i intrygują po latach tak samo, jak ówczesne sesje Arp Life – z którymi zresztą Chorus & Disco Company dzieliło część muzyków.

Materiał został zremasterowany z oryginalnych taśm. W wypadku nagrań z płyty „Światła dyskoteki”, utwory po raz pierwszy pojawiają się w oryginalnych, pełnych wersjach, bez sztucznie dodanych oklasków pomiędzy nimi. W książeczce znalazły się reprodukcje oryginalnych okładek oraz historia projektu oparta o aktualną rozmowę z Andrzejem Januszko. A wszystko to w ramach rozpoczętej pod koniec 2018 roku współpracy Warner Music Poland i GAD Records, w ramach której pojawiać się będą reedycje płyt z bogatego archiwum Polskich Nagrań – w barwnym, wielowymiarowym, nie zawsze oczywistym wyborze.


In 1978, Leszek Bogdanowicz (vel Bob Roy) invited Polish listeners to dance. The two albums released by Chorus & Disco Company brought us interesting, entertaining music, which combines disco rhythm with all-singing string sections. Even though Bogdanowicz’s creations did not help him take over dancefloors, the “Discoland” track became extremely popular. Just a few decades later. In London.

“Dolina diamentów. Antologia 1978” is a collection of all of the preserved recordings of Chorus & Disco Company, i.e. the full set from the “Światła dyskoteki” and “Discoland” albums. The dancing rhythm section, wistful string section and sparsely (but creatively) used synthesizers give the whole piece a unique character. “Boogie Moogie”, “Bongo Boy” and “Alfred wśród ptaków” still sound very impressive today, while the solo parts by Henryk Miśkiewicz, Zygmunt Zgraja and Paweł Perliński give a great tone to the individual tracks. Even though in Chorus & Disco Company’s creations we find influences drawn from the stars of the disco era, the characteristic sound of Leszek Bogdanowicz and Andrzej Januszko’s project cannot be mistaken for anything else. These tracks and still alive and intriguing years later, just like the Arp Life sessions – which Chorus & Disco Company shared with some musicians.

The material was remastered from the original tapes. In case of the tracks from the “Światła dyskoteki” album, they are being released for the first time in their original, full versions, without fake applause between them. The booklet features reproductions of the original covers and information about the history of the group, based on a recent conversation with Andrzej Januszko. And all this is taking place as part of a cooperation established towards the end of 2018 between Warner Music Poland and GAD Records, based on which albums from the vast Polskie Nagrania archives will be rereleased – as a colourful, multidimensional, not always obvious selection.