Henryk Kuźniak / Juliusz Loranc – Dzięcioł

GAD Records | GAD CD 116 | GAD LP 025

PREMIERA: 14.02.2020

Film kultowy. O słuchaniu ptaków, choć nie tylko. Muzyka zaskakująca. Rockowa, jazzowa, choć nie tylko. Najważniejsze, to pamiętać, że są sprawy, za które leje się w mordę.

„Dzięcioł” to fabularny debiut Jerzego Gruzy z 1970 roku – ukochana przez publiczność i zrugana przez krytykę komedia o sercowych perypetiach Stefana Waldka (w tej roli Wiesław Gołas), który na kilka dni zostaje słomianym wdowcem i… sprawy nie idą tak, jak planował. To także debiut Henryka Kuźniaka i Juliusza Loranca w dziedzinie komponowania muzyki filmowej do pełnometrażowej fabuły. Debiut ze wszech miar udany, będący świadectwem niezwykłej otwartości i kreatywności kompozytorów. Krótka, półgodzinna ścieżka dźwiękowa przynosi bowiem prawdziwe bogactwo dźwięków – od fortepianu preparowanego i elektronicznych eksperymentów, przez nastrojowy noir jazz po rozbujane, psychodeliczno-rockowe grooves i bossa novy! Makrele w tomacie, Borys Godunow oraz popołudniówka przed południem dla pracujących popołudniu.

Komplet utworów Henryka Kuźniaka i Juliusza Loranca napisanych do „Dzięcioła” (w tym utwór niewykorzystany w finalnej wersji filmu) został zremasterowany z oryginalnych taśm. W książeczce obszerny tekst Łukasza Maciejewskiego o fenomenie muzyki Henryka Kuźniaka oraz oryginalne fotosy.


An iconic movie – a piece of multicolored, psychedelic cinema of the late 1960s and the early 1970s. On how to listen to birds and more… An astonishing music… Rock, jazz and much more…

“Dzięcioł” (The Woodpecker) is the first feature film by Jerzy Gruza, made in 1970. Loved by viewers, scolded by reviewers, this comedy tells the story of love struggles of Stefan Waldek (played by Wiesław Gołas) who becomes a grass widower for a couple of days and whose life does not go actually as planned. This was also the debut of Henryk Kuźniak and Juliusz Loranc: their first soundtrack for the feature movie. The debut was an absolute success and a proof of the composers’ extraordinary openness and creativity. The soundtrack is short – only thirty minutes – but it unfolds into an abundance of sounds – from prepared piano and electronic experiments, through intimate noir jazz to bouncing, psychedelic and rocky grooves and bossa nova! A true folly with opera and… mackerel in the background.

The complete set of pieces written by Henryk Kuźniak and Juliusz Loranc for “Dzięcioł” (including take unused in the final cut) has been remastered from original tapes. The booklet includes an extensive essay on the marvels of Henryk Kuźniak’s music by Łukasz Maciejewski and some original stills.