Jan Jarczyk / John Stetch – Smoked Pianos

GAD Records | GAD CD 002

PREMIERA: 10.09.2011

Fortepian i jazz? To znajomość, która trwa od lat i często objawia się albumami pełnymi przestrzeni i pogłosów. Nie tym razem – na „Smoked Pianos” Jana Jarczyka i Johna Stetcha jest wręcz czarno od dźwięków.

Urodzony w Krakowie Jan Jarczyk współtworzył legendarny Kwartet Zbigniewa Seiferta. Pracował także ze Studiem Jazzowym Polskiego Radia pod dyr. Jana Ptaszyna Wróblewskiego jako pianista, kompozytor i aranżer. Koncertował i nagrywał m.in. z Tomaszem Stańko, Zbigniewem Namysłowskim, Januszem Stefańskim i Andrzejem Olejniczakiem. W 1977 r. wyemigrował do USA (w latach 1980-85 uczył w Berklee School of Music), by wreszcie zamieszkać na stałe w Montrealu (Kanada). Dzieli czas między występy i komponowanie a działalność edukacyjną – jest profesorem w McGill University. Pod koniec lat 80. jednym z jego uczniów był John Stetch, pianista mający ukraińskie korzenie i sprecyzowaną wizję swojej muzyki. Porozumienie dwóch słowiańskich dusz było zaskakujące – często grywali w duecie, także na dyplomie Stetcha. Po latach powrócili do tej koncepcji, czego efektem album tandemu Jarczyk-Stetch oraz coraz bogatsze plany koncertowe.

Muzyka zawarta na „Smoked Pianos” jest niezwykle złożona. Na jednej scenie spotykają się muzycy mający niezwykła wyobraźnię melodyczną i harmoniczną, posiadający doskonały warsztat. Tworzona przez nich muzyka zaskakuje wielowątkowością i ilością płaszczyzn, które stają się zauważalne wraz z kolejnymi przesłuchaniami. W odbiorze muzyki pomaga doskonała, krystaliczna wręcz jakość nagrania. Materiał wybrano z dwóch koncertów duetu zagranych w Montrealu w 2007 r. Całości dopełnia interesująca szata graficzna.

01. Fragments
02. Body & Soul
03. There is always time…
04. The Introduction Tune / Chord-Free-Gord
05. So Far – So Close
06. After Jan
07. I Hear a Rhapsody

Jan Jarczyk – fortepian
John Stetch – fortepian