Jerzy Milian – Cutting

GAD Records | GAD CD 123

PREMIERA: 15.05.2020

W 2012 roku serię Jerzy Milian Tapes otworzył zbiór krótkich, rozrywkowych utworów zrealizowanych przez legendarnego jazzmana we współpracy z berlińską orkiestrą Güntera Gollascha. Osiem lat (i woluminów) później wracamy do tych sesji, przypominając kolejną porcję ognistych, big-bandowych szaleństw z lat 70.

Na program „Cutting” złożyło się szesnaście zróżnicowanych kompozycji: od tematów opartych na mocnym beacie (m.in. „Lauf zuf Kasse”, będący nową wersją „Bufona Luciano”), poprzez gorąco swingujące „Metro de Londres” po filadelfijski „Kung Tanz”. Nie zabrakło przejmujących ballad („Silvias Traume”) oraz odważniejszych eksperymentów z brzmieniem („Farben”). Zadziorne tematy sekcji trąbek, funkowe gitary, a nawet organy Hammonda i analogowy syntezator składają się na niezwykle szeroką paletę barw, którymi Milian maluje swoje dźwiękowe miniatury.

„Cutting” to dziewiąta część serii „Jerzy Milian Tapes”. Wszystkie utwory zarejestrowane w Berlinie Wschodnim w latach 1971-77 roku ukazują się na płycie po raz pierwszy. Wydanie uzupełnia książeczka z niepublikowanymi zdjęciami i szkicem na temat nagrań.


In 2012, the series “Jerzy Milian Tapes” opened with a collection of short, entertaining tracks performed by this legendary jazzman in cooperation with Berlin-based orchestra of Günter Gollasch. Eight years (and volumes) later, we come back to these sessions to recall yet another portion of fiery big-band frenzy of the 1970s.

The “Cutting” includes sixteen diverse tracks: from strong beat (incl. “Lauf zuf Kasse”, a new version of “Bufon Luciano”), through fervently swinging “Metro de Londres” to Philadelphia Sound in “Kung Tanz”. Add to that some poignant ballads (“Silvias Traume”) and more bold experiments with sound (“Farben”). Edgy themes of the trumpet section, funk guitars, even Hammond organs and an analogue synthesizer all merge into an extraordinary wide array of colors which Milian uses to paint his sound miniatures.

“Cutting” is the ninth part of “Jerzy Milian Tapes” series. All tracks recorded in East Berlin between 1971-77 have now been released on disk for the first time. Incl. booklet with unpublished photos and a short essay on the recordings.