Lucjan Kaszycki – Doktor Murek

GAD Records | GAD CD 127

PREMIERA: 19.06.2020

Dwie orkiestrowe suity przygotowane przez kompozytora na bazie oryginalnych partytur z ilustracji muzycznej do serialu Witolda Lesiewicza. Materiał zarejestrowany przez Orkiestrę PRiTV w Warszawie pod batutą Jana Pruszaka w 1979 roku. „Doktor Murek” w najpełniejszej i skondensowanej postaci.

„Doktor Murek” opowiadał o zawodowym i moralnym upadku tytułowego bohatera, w którego wcielił się Jerzy Zelnik. Niespokojne losy niedoszłego prawnika (i wróżbity), odmalowane na szerokim tle II Rzeczpospolitej, trzymały widzów serialu Witolda Lesiewicza w napięciu. W pamięć zapadała także muzyka Lucjana Kaszyckiego, który w momencie premiery „Doktora Murka” miał za sobą długą karierę w świecie muzyki filmowej (naznaczoną m.in. współpracą z Wojciechem Jerzym Hasem). Był dojrzałym kompozytorem, który do serialu Lesiewicza wniósł różnorodność podążającą za zmiennym charakterem każdego z siedmiu odcinków. I doskonale to słychać w suitach przygotowanych niemal równolegle z właściwą ilustracją dźwiękową. To rozbudowane, intrygujące formy, pełne majestatycznych partii smyczkowych (ale też ciekawie wykorzystanego piana Fendera).

Nagrania obu suit zremasterowano z oryginalnych taśm z archiwum Polskiego Radia. W książeczce fotosy z planu oraz krótki tekst na temat serialu i muzyki. Album kontynuuje filmową serię GAD Records, w której ukazały się m.in. „Dzięcioł” Henryka Kuźniaka i Juliusza Loranca, „07 zgłoś się” Włodzimierza Korcza czy „Tulipan” Andrzeja Korzyńskiego. W przygotowaniu kolejne tytuły.


Two orchestra suites crafted by the composer based on the original scores from “Doktor Murek” TV series, recorded in 1979 by the Polish Radio and TV Orchestra in Warsaw, directed by Jan Pruszak. “Doktor Murek” in the most tasty and condensed form ever.

“Doktor Murek” series by Witold Lesiewicz tells the story of the professional and moral decline of its main character, created by Jerzy Zielnik. The tumultuous life of the failed lawyer (and a conman), depicted with the wider picture of the Second Republic of Poland in the background, captivated the viewers. What left the lasting impression was the soundtrack by Lucjan Kaszycki who, at the time of “Doktor Murek” premiere, had already had a long career in the world of the film music (marked, among all, by the cooperation with Wojciech Jerzy Has). He was a seasoned composer who brought to Lesiewicz’s TV series the diversity which worked well with the alternating ambience of each of seven series episodes. You can hear it perfectly well in suites composed almost in parallel with the actual sound illustrations. These are broad, intriguing forms, with lush string parts (and some Rhodes piano as well!).

The recordings of both suites have been remastered from original tapes stored in the archives of the Polish Radio. The booklet presents some stills from the set and a short essay on the series and its soundtrack. The album is a new addition to the series published by GAD Records which until now has featured (among others): “Dzięcioł” by Henryk Kuźniak and Juliusz Loranc, “07 zgłoś się” by Włodzimierz Korcz and “Tulipan” by Andrzej Korzyński. More to follow!