Piotr Hertel – W słońcu i w deszczu

GAD Records | GAD CD 115

PREMIERA: 14.02.2020

Różnorodna i absorbująca słuchacza muzyka do popularnego serialu Sylwestra Szyszko z 1979 roku. Piotr Hertel, kompozytor znany m.in. z „Akcji pod Arsenałem” i „Misia Uszatka” zaskakuje tutaj syntezatorami, perkusjonaliami i ciekawymi aranżacjami orkiestrowymi. Pierwszy raz na płycie!

Serial opowiadający o losach Bolka Małolepszego i jego zmaganiach na polskiej wsi końca lat 70. XX wieku spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności. Ciekawej, obyczajowej fabule towarzyszyła mieniąca się wieloma kolorami muzyka. Sielankowy, wiejski klimat przywołują liryczne partie smyczków i płynące na nich tematy fletu czy oboju. Obok starannie wybranego instrumentarium orkiestrowego Hertel wprowadził także do partytury m.in. piano Fendera, gitarę basową oraz syntezatory. Zaprosił także do nagrań Karola Nicze z zespołem, który powstał chwilę wcześniej z myślą o zarobkowych wyjazdach na statki.

Album zbiera tematy Piotra Hertla wykorzystane we wszystkich siedmiu odcinkach serialu. Nagrania zremasterowano z oryginalnych taśm z archiwum Telewizji Polskiej. W książeczce krótki tekst na temat kompozytora i nagrań oraz fotosy z serialu. Płyta kontynuuje doskonale przyjętą serię wydawnictw CD z muzyką filmową, w ramach której ukazały się wcześniej m.in. „07 zgłoś się” Włodzimierza Korcza czy „Akademia Pana Kleksa” Andrzeja Korzyńskiego.


A diverse and compelling soundtrack from the popular TV series by Sylwester Szyszko, from 1979. Piotr Hertel, the composer known for his work for the “Akcja pod Arsenałem” feature movie and “Miś Uszatek” animated TV series, surprises here with keyboards, percussion instruments themes and appealing orchestral arrangements. For the first time on the CD!

The series which told the story of Bolek Małolepszy, as a slice of his life struggles at the Polish countryside of the late 1970s, was warmly received by viewers. An attractive drama storyline was accompanied with a stunningly colorful soundtrack. Bucolic, countryside atmosphere emanates from lyrical string sections and flowing flute or oboe themes. Along with a careful yet modest selection of orchestra instruments, Hertel introduced partitions for the Rhodes, the bass guitar and keyboards. He invited for cooperation Karol Nicze and his band – set up a short while earlier to earn money during cruise trips.

The album features a collection of music themes by Piotr Hertel used in all seven series episodes. Recordings have been remastered from original tapes stored at the Polish TV Archives. The booklet includes a brief bio of the composer, notes on the recordings and some stills from the series. This is another addition to the very successful CD series which has already featured soundtracks from such productions as “07 zgłoś się” by Włodzimierz Korcz or “Akademia Pana Kleksa” by Andrzej Korzyński.