SBB – Jerzyk

GAD Records | GAD CD 124 | GAD LP 029

PREMIERA: 26.06.2020

Jeden z sześciu (!) premierowych materiałów studyjnych, jakie SBB zrealizowało w 1977 roku. Wydany oryginalnie tylko na kasecie „Jerzyk” pokazuje zespół w krótszych, porywających formach. Funkowe gitary, rozbujane rytmy i kaskady instrumentów klawiszowych do dzisiaj zachwycają! Definitywna edycja CD z nowym masteringiem, książeczką i bonusami.

Legenda polskiego rocka w latach 70. oprócz rozbudowanych, progresywnych suit, chętnie realizowała nagrania krótsze, w których dawała upust innym fascynacjom. Materiał, który wiosną 1977 roku ukazał się na kasecie „Jerzyk”, to krótkie utwory, w których SBB inspirowało się funkiem, fusion i ówczesną muzyką rozrywkową. To nagrania pełne ciekawych zabaw brzmieniem i rytmiką, zaopatrzone w piękne, nierzadko chwytliwe melodie i – ponad wszystko – pozostające wciąż utrzymane w tak charakterystycznej dla SBB stylistyce.

„Jerzyk” powraca na płycie CD w zremasterowanej formie, przygotowany z oryginalnych taśm z archiwum Polskiego Radia w Opolu, wzbogacony o nową książeczkę i osiem utworów dodatkowych, zarejestrowanych w radiowych studiach w tym samym okresie. Wśród nich m.in. kompozycja Adam Makowicza „Jak było, tak było, ale było” oraz „Metaxa”, której temat SBB wykorzystało w suicie „Przed premierą”.

Notka techniczna: W nagraniu „Władkowa kołysanka” fragment wokalizy Józefa Skrzeka jest przesterowany – tak niestety został ten utwór zarejestrowany i zmiksowany w 1977 roku, nigdy tego nie poprawiono. Oryginalne wieloślady nie istnieją, dlatego musimy niestety do dziś godzić się na te kilka drapiących po uszach sekund.


One of the six (!) premiere studio materials recorded by SBB in 1977. “Jerzyk” – originally released only on the cassette tape – reveals the band music in short, riveting forms. Funk guitars, groovy rhythms and cascades of keyboards thrill listeners even today! The definitive edition of the CD, with new mastering, booklets and some bonuses.

In the 1970s, along with extended progressive suites, the legend of the Polish rock would willingly record some short tracks to give a try to their other fascinations. The material released in spring 1977 on “Jerzyk” cassette tape included short tracks inspired by funk and fusion. These are recordings full of exciting colours and grooves, fitted with beautiful and quite often catchy melodies and – above all – featuring a style so unique to SBB.

“Jerzyk” returns now on the CD, remastered from original tapes kept at the archives of the Polish Radio in Opole, enriched with a new booklet and eight additional tracks recorded in radio studios over the same period. Among them, you will find the composition “Jak było, tak było, ale było” by Adam Makowicz and “Metaxa” whose theme was used by SBB in “Przed premierą” suite.

Quick technical note: “Władkowa kołysanka” was mixed in 1977 with some accidental distortion on vocal part and was released that way. Original multitracks don’t exist anymore, so we have unfortunately to live with some harsh seconds.