SBB – Live Cuts: Enger 1977

GAD Records | GAD CD 193

PREMIERA: 28.10.2022

SBB przez kilka miesięcy w 1977 roku występowało jako duet. Koncert z niemieckiego Enger to jedyna i niepowtarzalna okazja do posłuchania regularnego, klubowego występu tego niecodziennego składu.

W maju 1977 roku Apostolis Antymos przeszedł załamanie nerwowe, trafił do szpitala i na kilka miesięcy całkowicie wyłączył się z artystycznych aktywności. Pozostałe dwie trzecie zespołu – Józef Skrzek i Jerzy Piotrowski – postanowili wypełnić rozpoczęte zobowiązania koncertowe, występując w duecie. Połączenie brzmienia syntezatorów i perkusji robiło na zaskoczonych słuchaczach niesamowite wrażenie. Polscy fani zespołu mogli się o tym przekonać w lipcu 1977 roku na festiwal Pop Session w Sopocie oraz trasie z fińskim zespołem Kalevala. Miesiąc wcześniej muzycy zagrali kilka występów w Niemczech. Jeden z nich, w Enger, zachował się na taśmie. To kompletny, klubowy koncert, zawierający m.in. obie suity z czeskiej płyty SBB („Wołanie o brzęk szkła” i „Odejście”).

Materiał nagrany 18 czerwca 1977 roku w Enger (Niemcy) został zremasterowany z oryginalnej taśmy z archiwum zespołu. Jakość nagrania odbiega od współczesnych standardów, ale to absolutnie wyjątkowy materiał o dużym znaczeniu historycznym. Okładkę wydawnictwa ozdobiła niepublikowana wcześniej grafika Marka Goebela, znanego z projektu LP „Ze słowem biegnę do ciebie”. W książeczce, obok nowej notki na temat pracy SBB w duecie, znalazły się zdjęcia Leszka Biernackiego wykonane w lipcu 1977 w sopockim Non-Stopie. Album kontynuuje serię „Live Cuts”, zbierającą i porządkującą koncertowe dokonania SBB z całej kariery zespołu.

__________________________________________________________________

For a couple of months in 1977, SBB performed as a duo. The concert from the German city of Enger is the only and unique opportunity to listen to the regular club performance of this unusual line-up.

In May 1977, Apostolis Antymos suffered a nervous breakdown, was hospitalized and recused himself completely from any artistic activity. The remaining two-thirds of the band – Józef Skrzek and Jerzy Piotrowski – decided that they would fulfill their concert commitments as a duo. The combination of synthesizer sounds with drums made a terrific impression on surprised listeners. Polish fans of the band could experience the feeling in July 1977, at Pop Session Festival in Sopot and during the tour with the Finnish band Kalevala. One month earlier, the musicians had had several concerts in Germany. One of them, in Enger, was taped. This is the full club performance, with both suites from SBB’s Czech record (“Wołanie o brzęk szkła” and “Odejście”).

Recordings made on 18 June 1977 in Enger (Germany) were remastered based on the original tape from the band’s archives. Their quality does not fully meet today’s standards, but this is definitely an exquisite material of great historical importance. The release cover feature unpublished graphic by Marek Goebel, known from the LP project “Ze słowem biegnę do ciebie”. Along with the newly written liner notes, the booklet includes some photos taken by Leszek Biernacki in July 1977 at Sopot Non-Stop club. The album is yet another addition to “Live Cuts” series, devised to collect and organize SBB’s concert achievements spanning over the entire career of the band.