Świadectwo Dojrzałości – Hulaj dusza

GAD Records | GAD CD 043

PREMIERA: 17.06.2016

Gdy potrzeba pieniędzy, trzeba założyć zespół i wygrać festiwal. Tak pomyślał Wojciech Bruślik na początku 1977 roku i kilka miesięcy później dopiął swego, zgarniając z doświadczonymi kolegami na festiwalu Jazz nad Odrą liczne nagrody. Nie wszystkim się to spodobało…

Świadectwo Dojrzałości to zapomniane, ale ważne ogniwo w dziejach polskiego jazz-rocka. Grupa podążała śladem takich formacji jak niemiecki Passport, proponując bardzo przyjazne dla ucha, pysznie zaaranżowane i brawurowo wykonane fusion, z licznymi partiami solowymi gitary i saksofonu. Lider grupy, Wojciech Bruślik, zaprosił do współpracy doskonałych muzyków rockowych z dużym doświadczeniem – Dariusza Kozakiewicza, Wojciecha Morawskiego i Krzysztofa Orłowskiego oraz wykradzionego ze świata jazzu saksofonistę, Szczepana Dudka. Powstała supegrupa pojechała na festiwal Jazz nad Odrą z zamiarem wygrania go… i zrealizowała swój plan, mimo oburzenia części słuchaczy i dziennikarzy.

Na płycie znalazł się komplet zachowanych nagrań zespołu. Pięć nagrań radiowych (trzy z nich ukazały się przed laty na winylowej kronice festiwalu) uzupełnia kompletny (z gwizdami włącznie!) występ podczas Jazzu nad Odrą w koncercie finałowym. W książeczce historia tego niezwykle ciekawego zespołu i liczne zdjęcia.

When you need money, just set up a band and win a festival. That was what Wojciech Bruślik would think in the early 1977 and a couple of months later he made it, winning numerous awards with his experienced friends in the Jazz on the Odra Festival. However, not to everybody’s liking…

Świadectwo Dojrzałości (Matriculation Certificate) is a forgotten, yet important link in the history of the Polish jazz-rock. The band followed in the footsteps of such formations as the German Passport, presenting amazing fusion – pleasant for the ear, splendidly arranged and played with bravado, with numerous guitar and sax solo parts. The band’s leader, Wojciech Bruślik, invited excellent rock musicians with plenty of experience to cooperate – Dariusz Kozakiewicz, Wojciech Morawski and Krzysztof Orłowski as well a saxophonist Szczepan Dudek, abducted from the world of jazz. Thus formed, the supergroup went to the Jazz on the Odra Festival with the intention of winning it and… followed through their plan despite indignation and resentment of some listeners and journalists.

The record presents a complete set of band’s recorded output. Five radio recordings (three of which appeared years ago on a vinyl chronicle of the festival) are supplemented by a complete festival performance (including booing!). Booklet offers the history of that extremely interesting band and rare photos.

1. Błotnik
2. Ladaco
3. Świątynia dumania
4. Hulaj dusza
5. Aksjomat

Bonus tracks:
6. Błotnik (live)
7. Świątynia dumania (live)
8. Hulaj dusza (live)
9. Złota rączka

Wojciech Bruślik – b
Dariusz Kozakiewicz – g
Szczepan Dudek – sax
Krzysztof Orłowski – p, synth
Wojciech Morawski – dr