Władysław Komendarek – Władysław Komendarek

GAD Records | GAD CD 169

PREMIERA: 9.07.2021

Nostalgiczna podróż do epoki zakupów w Pewexie, wczasów pracowniczych i brutalnej rywalizacji między Commodore a Atari. A także wspomnienie wciągających programów telewizyjnych, których strzępy pozostały w podświadomości wielu trzydziesto- i czterdziestolatków – razem z pulsującą wczesnymi automatami perkusyjnymi muzyką o ciekawych melodiach i intrygujących aranżacjach.

Władysław Komendarek na przełomie lat 70. i 80. był jednym z filarów progresywnego zespołu Exodus, z którym zdobywał Złote Płyty i objeżdżał największe hale w Polsce. W 1984 roku zerwał z rock’n’rollowym życiem i otoczony syntezatorami wyjechał do Puszczy Białej, gdzie skomponował kilkadziesiąt utworów. Choć muzyka elektroniczna zawsze kojarzyła się z kosmosem i obcymi, nieodkrytymi światami, to Komendarek szedł pod prąd. Jak na pierwszego polskiego kosmitę przystało – zachwycił się tym co ziemskie, a swoje obserwacje zamknął w kilkunastu utworach, nagranych w latach 1984-85. To niezwykłej urody muzyka, zaskakująca nietypowymi rozwiązaniami aranżacyjnymi i urzekająca swoją melodyjnością.

Album „Władysław Komendarek” ukazuje się na płycie CD drugi raz, w odświeżonej i zremasterowanej formie. Obok nagrań znanych z wydanej w 1985 roku kasety znalazło się tutaj aż siedem dodatkowych nagrań pochodzących z tych samych sesji. W książeczce zdjęcia z epoki oraz tekst Macieja Michty.


A nostalgic journey into the era of shopping in foreign currency-only Pewex retail stores, centrally-organized employee holidays and a ferocious rivalry between Commodore and Atari. Add to that the memories of compelling TV shows whose scraps have nested in the subconscious of many now thirty- and forty-year-olds, and the music filled with pulsating early automatic drums, riveting melodies and intriguing arrangements.

In the late 1970s and in the early 1980s Władysław Komendarek was a strong pillar of Exodus progressive rock band. Together they would tour the largest concert halls in Poland. In 1984, he broke off with his rock’n’roll life, left for the Białowieża Forest, and there, surrounded with his synthesizers, composed several dozens of songs. Electronic music had always been about the space and alien, unchartered worlds, but Komendarek would go against the tide. As befits the first Polish extraterrestrial, he marveled at things earthly and encapsulated his experience in a dozen of pieces recorded between 1984 and 1985. This is a music of extraordinary beauty which surprises with unusual arrangement solutions and captivates with its melodiousness.

“Władysław Komendarek” album has now been released as CD for the second time, in a refreshed and remastered form. Along with the recordings known from the cassette issued in 1985, it features several additional pieces from the same sessions. The booklet includes photos from that period and an essay by Maciej Michta.