Wojciech Kilar – Wilcze echa

GAD Records | GAD CD 194

PREMIERA: 28.01.2022

Dzikie ostępy, sensacyjna fabuła i plejada doskonałych aktorów. Film, który pod koniec lat 60. święcił triumfy nie tylko na polskich, ale m.in. na włoskich ekranach. „Wilcze echa” to także niezwykle ciekawa ścieżka dźwiękowa Wojciecha Kilara. Dowód na to, że w latach 60. kompozytor sprawdzał się w każdym gatunku. Nawet w westernie.

W latach 60. wyobraźnia Wojciecha Kilara zdawała się nie mieć końca. Podobnie – filmowa energia Aleksandra Ścibora-Rylskiego wydawała się niekończącym pasmem pomysłów, bardzo różnorodnych formalnie. „Wilcze echa”, okrzyknięte polskim westernem, zarówno dla reżysera, jak i kompozytora stały się doskonała okazją do zabawy formą. Ścibor-Rylski sprawdzał, czy można zrealizować western w bieszczadzkich plenerach, a Kilar próbował odnaleźć złoty środek pomiędzy wykorzystaniem muzyków orkiestrowych a instrumentacją typową dla tego gatunku. W efekcie powstała jedna z najciekawszych ścieżek dźwiękowych w dorobku Kilara – jedna z najpełniejszych i trzymających w napięciu od pierwszej do ostatniej sekundy. Motywy pełne grozy i napięcia krzyżują się tutaj z szerokimi dźwiękowymi pejzażami, opowiadającymi o rozległych połoninach, zaś wymruczany motyw przewodni z powodzeniem może stanąć obok „Nim wstanie dzień” Komedy czy „Ballady o Pancernych” Walacińskiego. To ten sam ładunek emocji.

Uzupełniająca program płyty muzyka z filmu „Późne popołudnie” to zupełnie inny Kilar – w dużym stopniu rozrywkowy, lekki, kłaniający się amerykańskiej szkole muzyki filmowej. Jeszcze jeden dowód na wszechstronność i niezwykły zmysł melodyczny kompozytora. Nagrania z obu filmów ukazują się na płycie po raz pierwszy, zremasterowane z oryginalnych taśm z archiwum wrocławskiego Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA. W książeczce dołączonej do płyty znalazł się szkic na temat filmów i muzyki oraz fotosy z planu zdjęciowego. Płyta kontynuuje wspólną serię wydawniczą CeTA i GAD Records, prezentującą najciekawsze nagrania muzyki filmowej z archiwów dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu.


Wild prairies, a sensational plot and a star-studded cast: a film which enjoyed great success in the 1960s on the Polish screens, and internationally, for instance in Italy. “Wilcze echa” features also an extremely interesting soundtrack by Wojciech Kilar – a proof that in the 1960s the composer was able to do good in every genre. Even in westerns.

In the 1960s, there seemed to be no end to Kilar’s imagination. In the similar vein, the cinematic energy of Aleksander Ścibor-Rylski was like an endless string of ideas sourced in variegated traditions. “Wilcze echa”, hailed as a Polish western, became for the director and the composer an excellent opportunity to play with forms. Ścibor-Rylski ventured to check whether it was possible to make a western on locations in the Bieszczady mountains, and Kilar tried to find a golden mean between orchestra music and the instrumentation typical of this genre. The outcome is one of the most interesting soundtracks among Kilar’s works – one of the most complete and riveting from the first to the last second. Motifs full of tension intersect here with wide soundscapes which depict vast mountain pastures, and the murmured leitmotif could be equaled with Komeda’s “Nim wstanie dzień” or Walaciński’s “Ballada o Pancernych”. All of them carry the same emotional load.

The music from “Późne popołudnie” will show you an entirely different Kilar – very much entertaining, light, making a bow to the American school of film music. This is yet another proof of the composer’s versatility and his extraordinary sense of melody. Recordings from both films have been released on the album for the first time, remastered from original tapes stored at the archives of the CeTA Audiovisual Technology Center in Wrocław. The booklet published with the disc features an essay on the films and soundtracks and stills from the set. The album is the next addition to the joint publishing series of CeTA and GAD Records which presents the most interesting film music recordings from the archives of the former Feature Film Studio in Wrocław.