Zbigniew Wodecki – Sny podróżnika

GAD Records | GAD CD 082

PREMIERA: 26.10.2018

Dwanaście spotkań Zbigniewa Wodeckiego z orkiestrą Jerzego Miliana. Dwanaście wyjątkowych piosenek, a wśród nich m.in. radiowa wersja „Rzuć to wszystko co złe” oraz „Basia, Basia, Basia”. Dwanaście dowodów na to, że Zbigniew Wodecki był jedyny w swoim rodzaju.

 Gdy jesienią 1975 roku Zbigniew Wodecki zaczął półtoraroczną współpracę z Orkiestrą Rozrywkową PRiTV w Katowicach pod dyr. Jerzego Miliana, miał już na koncie i pierwsze nagrody w Opolu, i występy z Ewą Demarczyk, i współpracę z zespołem Anawa. Orkiestra zaś, istniejąca od niespełna dwóch lat, zdążyła nagrać debiutancki LP wypełniony bajecznie kolorową, instrumentalną muzyką z pogranicza funku, easy listening i inteligentnego popu. Spotkanie tych dwóch światów w jednym studiu zaowocowało doskonałymi piosenkami, z których cztery znalazły się później – w innych wersjach – na debiutanckim albumie Wodeckiego, zaś pozostałe osiem czekało w archiwach na swoją premierę ponad cztery dekady. Wśród nich – pierwsza, oryginalna wersja coveru francuskojęzycznego hitu „Shami Sha”, czyli „Basia, Basia, Basia”.

Cały materiał zawarty na „Snach podróżnika” zremasterowano z oryginalnych, radiowych taśm. Okładkę zaprojektował Dawid Ryski, w książeczce szkic na temat współpracy z Jerzym Milianem, a rozrywkę na najwyższym poziomie zapewnili Zbigniew Wodecki i Jerzy Milian.

Twelve encounters of Zbigniew Wodecki with Jerzy Milian’s orchestra. Twelve exceptional songs, including the radio version of “Rzuć to wszystko co złe” and “Basia, Basia, Basia” (“Shami Sha”). Twelve recordings that prove that Zbigniew Wodecki was a one-of-a-kind.

 In autumn 1975, when Zbigniew Wodecki began his one and a half year collaboration with the PRiTV Entertainment Orchestra in Katowice conducted by Jerzy Milian, he had already received his first awards at Opole, performed with Ewa Demarczyk, and collaborated with the group Anawa. The Orchestra, in existence for almost two years, had recorded its debut LP, full of fabulously colourful, instrumental music on the fringe of funk, easy listening and intelligent pop. The meeting of these two worlds in one studio gave rise to superb songs, four of which late appeared – in other versions – on Wodecki’s debut album, whereas the remaining eight lingered in the archives over four decades, waiting for their premiere. Among them – the first, original cover version of the French-language hit “Shami Sha”, and “Basia, Basia, Basia”.

All the material contained on “Sny podróżnika” has been remastered from the original radio tapes. The cover was designed by Dawid Ryski, and it’s all supplemented by a booklet with a sketch on the subject of collaboration with Jerzy Milian, along with the song lyrics. Entertainment at the highest level ensured by Zbigniew Wodecki and Jerzy Milian.

 1. A gdyby tak Robinsonem
 2. Basia, Basia, Basia (Shami Sha)
 3. Rzuć to wszystko co złe
 4. Kochałem panią kilka chwil
 5. Cztery ściany
 6. Ballada o Jasiu i Małgosi
 7. Dziękczynienie
 8. Podróż do oazy
 9. Panny mego dziadka
 10. W czwartek wygrasz ty
 11. Dokąd uleciał zapach bzu
 12. Kiedy o mnie zapomnisz

 

Zbigniew Wodecki – voc, viol, tp

 

Orkiestra PRiTV w Katowicach pod dyr. Jerzego Miliana