Dokumentacja jednego z najbardziej kolorowych epizodów w twórczości Jerzego Miliana – historia współpracy z belgijskimi radiem, dla którego napisał szereg rozbudowanych, ambitnych form, daleko wykraczających poza jazz. A wszystko w czasie, gdy równie intensywnie pielęgnował gorące, swingujące rytmy z orkiestrą Gustava Broma, prowadził nowoczesne wibrafonowe trio i nagrywał muzykę rozrywkową w poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia…

Wielu polskich muzyków, zarówno ze względów artystycznych, jak i finansowych, chciało współpracować z Belgami, ale udało się to tylko dwóm: Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu i Jerzemu Milianowi. Ten ostatni w drugiej połowie lat 60. uczynił z big-bandu BRT swój eksperymentalny warsztat, dla którego pisał utwory zahaczające o trzeci nurt, zderzające ze sobą jazzową stylistykę, inspiracje (nie tylko polskim) folklorem i zamiłowanie do awangardowych wtrętów. Stworzył nawet rozbudowaną formę na jazzowe combo i orkiestrę symfoniczną, „Circulations”, zaskakującą niezwykle szeroką paletą barw i stylistyk splecionych w jedną całość.

„Circulations” to siódma część serii „Jerzy Milian Tapes”. Sześć rozbudowanych form napisanych i nagranych przez BRT w latach 1966-69 ukazuje się na płycie po raz pierwszy. Wydanie uzupełnia książeczka z niepublikowanymi zdjęciami i szkicem na temat współpracy z Belgami.


Documentation of one of the most colourful episodes in the work of Jerzy Milian – the history of collaboration with Belgian radio, for whom he wrote a range of extensive, ambitious forms, reaching far beyond jazz. And all at a time when he was also intensely cultivating hot, swinging rhythms with Gustav Brom’s orchestra, leading a modern vibraphone trio and recording entertainment music at the Poznań station of Polish Radio…

Many Polish musicians, both for artistic as well as financial reasons, wanted to cooperate with the Belgians, but only two were able to do so: Jan Ptaszyn Wróblewski and Jerzy Milian. The latter in the second half of the 60’s turned the BRT big-band into his experimental workshop, for whom he wrote pieces verging into third stream, combining jazz styles, inspirations from (not only Polish) folklore and a fondness for avant-garde inclusions. He even created the extended form for jazz combo and symphonic orchestra, “Circulations,” with unusually wide palette of colours and styles weaved into one whole.

“Circulations” is the seventh part of the “Jerzy Milian Tapes” series. Six extended forms written and recorded by BRT in the years 1966-69 are appearing on CD for the first time. The release is supplemented by a booklet with unpublished photos and a liner notes about Milian’s cooperation with the Belgians.


1. Instrumental Dialogues
2. Circulations
3. Polish Folk Suite
4. Nihil Obstat
5. Pieces for Friend
6. Two E and one F

BRT Jazz-Orkest (1, 3-6)
BRT Festival Orkest (2)

GAD CD 071
Jerzy Milian Tapes 07
OUT: 23.02.2018
FILE UNDER: Jazz
BARCODE: 5901549197969